نوشته‌ها

پیدا کردن برنامه برای باز کردن فایل با پسوند مشخص - file.org

/
تا به حال شده است که بخواهید بدانید با چه برنامه ای باید یک فای…