درباره ما

ما چه کار می کنیم؟

تلاش داریم در سایت نکات کوچک، آموزش ها و نکات کاربردی مرتبط با کامپیوتر، اینترنت و روش های کسب درآمد اینترنتی را به صورت کاملا کاربردی و عملی ارائه کنیم.

تمرکز و توجه ما بر کاربردی بودن آموزش های ارائه شده است.

ما چه فکر می کنیم؟

شعار ما این است:  “بیاموزیم، هرچند نکته ای کوچک باشد”  و به شعار خود باور داریم.

هدف ما اول، آموختن (خود بیاموزیم) و دوم، آموختن (به دیگران بیاموزیم) است.

و معتقدیم برای یادگیری باید سه کار کرد: اول تکرار، دوم تکرار، سوم تکرار.

دکمه بازگشت به بالا