ما چه کار می کنیم؟

نکات کوچک سایتی است که آموزش های عمومی مرتبط با کامپیوتر، اینترنت و کسب درآمد آنلاین را به صورت کاملا کاربردی و عملی ارائه می کند.

تمرکز ما بیشتر بر آموزش های عمومی و کاربردی است.

tinytips-about-us

ما چه فکر می کنیم؟

شعار سایت ما نیز “بیاموزیم، هرچند نکته ای کوچک باشد.” است و به شعار خود باور داریم، و آموختن (خود بیاموزیم) و آموختن (به دیگران بیاموزیم) نیز هدف ماست.

و معتقدیم برای یادگیری باید سه کار کرد: اول تکرار، دوم تکرار، سوم تکرار.

tinytips-about-us2